Gender and Work

Källorna i GaW

Det finns för närvarande fyra typer av källor i GaW.

Materialet fördelar sig mellan de fyra typerna på följande sätt:

Källtyp Antal fall Antal aktiviteter Antal ord källtext Antal tecken källtext
Dombok 2 637 12 231 431 341 2 679 262
Räkenskap 345 4 926 26 714 140 459
Dagbok 34 1 595 21 405 106 060
Supplik 58 500 18 876 119 806
Summa 3 074 19 334 498 336 3 045 587

Kronologiskt kommer cirka två tredjedelar av källtexterna (räknat i ord) från 1600-talet, en fjärdedel från 1700-talet och knappt 10 procent från 1500-talet. Av de drygt 19 000 försörjningsaktiviteter som registrerats i databasen är 56 procent från 1600-talet, 25 procent från 1700-talet och 19 procent från 1500-talet.

Källunderlag i GaW