Gender and Work

Räkenskaper i GaW

Räkenskapsmaterialet i GaW kommer från kungsgårdar, adliga gods, bruk och hushåll. Det rör sig således om mycket olika enheter. De innehåller uppgifter om avlönat arbete men också om handel och kreditrelationer.

I GaW finns följande räkenskapsmaterial:

Kungsgårdar

  • Gripsholm, 1572-1610
  • Julita, 1574-1583
  • Luleå, 1558, 1559, 1561
  • Umeå, 1557-1560

Adelsgods

  • Almö (Västmanland), 1682-1687
  • Öster-Malma (Södermanland), 1668-1669

Bruk

  • Ramnäs (Västmanland), 1674-1690

Hushåll

  • Cristina Charlotta Hiärnes kassabok, 1788-1802

Antalet registrerade aktiviteter från räkenskaper fördelar sig över tid som diagrammet nedan visar.

För närvarande fyller vi på med uppgifter från ett gotländskt prästhushåll under andra halvan av 1700-talet.

Se även