Gender and Work

Conferences, workshops, other presentations

2017

GaW-seminariet, Uppsala universitet, 16 mars 2017. Jonas Lindström, Vad gjorde de obesuttna? En verbinriktad studie av några västmanländska 1600-talskällor med stöd av databasen GaW. [Extramaterial till Vad gjorde de obesuttna? Uttag och tabeller]

2016

Stadsmuseet & Medeltidsmuseet, Stockholm, 26 October 2016. Talk by Sofia Ling 'Månglerskor, krögerskor och bagerskor'.

Forskarpodden, Uppsala universtitet, 8 october 2016. Interview with Sofia Ling.

Stadsarkivet, Stockholm, 5 oktober 2016. Talk by Sofia Ling. 'Månglerskor, krögerskor och bagerskor'.

De svenska historiedagarna, Karlskrona, 1 oktober 2016. Talk by Sofia Ling, 'Gender  & Work – Vem gjorde egentligen vad?'

P1, Vetenskapsradion historia, 24 augusti 2016. Interview with Sofia Ling.

P4 Stockholm, 23 juni 2016. Interview with Sofia Ling.

Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, 19 maj 2016. Talk by Sofia Ling, 'Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750'.

Fd Bränneriämbetet, Stockholm 14 april 2016. Talk by Sofia Ling, 'Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750'.

2015

Nordic Women and Gender History Conference, 19-21 August 2015, Stockholm. Papers presented by Maria Ågren and  Dag Lindström.

World Economic History Conference, 3-7 August 2015, Kyoto, Japan. Paper presented by Sofia Ling, ‘The Swedish Gender and Work Project: Approach and main results’,

Vardagsliv, conference organized by Sällskapet för 1700-talsstudier, 7-8 May 2015, Uppsala. Papers presented by Karin Hassan Jansson, Jonas Lindström & Rosemarie Fiebranz, Sofia Ling, Marie Lennersand and Christoffer Åhlman.

Senioruniversitetet, Uppsala, 28 April 2015. Talk on Gender and Work by Maria Ågren.

Swe-Clarins första HS-workshop, Gothenburg, 17 April 2015. Paper presented by Jonas Lindström, ’”Att kika in i mörkret”: Nyttan av språkteknologi för projektet Gender & Work’,

2014

Högre seminariet, Historia institutionen, Lunds universitet, December 2014. Paper presented by Karin Hassan Jansson, ’Hierarki, auktoritet och identitet: Arbete och skillnadsskapande i det tidigmoderna Sverige’.

The Fifth Swedish Language Technology Conference, 13 November 2014, Uppsala. Papers presented by Eva Pettersson and Maria Ågren & Jonas Lindström.

Humanistisk forskning till nytta & glädje: Ett symposium med föredrag för att fira 125 år med Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Uppsala 28 October 2014. Papers presented by Jonas Lindström, ”Om en snäll man – och om tusentals andra: Mångsyssleri bland jordfattiga i 1600-talets Sverige”.

Entre famille, maison et entreprise, École Française de Rome, 23-24 October 2014, Rome. Key note by Maria Ågren, ‘The Complexities of Work’.

Women’s work across time and place: foundations for comparisons in pre-census Europe, 11–12 September 2014, University of Glasgow. Papers presented by Jonas Lindström, Marie Lennersand, Rosemarie Fiebranz and Maria Ågren.

Dansk Historikermøde, 29-30 August 2014, Odense. Session ‘Historikerens nye verkstæd - digitalisering og digital forskningsinfrastruktur’. Paper presented by Benny Jacobsson.

Practices and Performances Between Materiality and Morality in Pre-Modernity, 21–23 August 2014, Sigtuna. Paper presented by Karin Hassan Jansson,’Doing household, performing power: Agency, authority and space in early modern Sweden’.

Nordiska historikermötet, Joensuu 14–17 Augusti2014. Paper presented by Karin Hassan Jansson,’Social hierarchies and interaction: A spatial performance’.

The Berkshire Conference of Women’s and Gender History, 22-25 May 2014, Toronto. Papers presented by Rosemarie Fiebranz and Maria Ågren.

Svenska Historikermötet, 8-10 May 2014, Stockholm. Session devoted to Gender and Work, organized by Maria Ågren.
Papers presented by Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Dag Lindström, Sofia Ling.

Svenska historikermötet, 8-10 May 2014, Stockholm. Session ‘Elektronisk renässans? Utmaningar och möjligheter med digitala forskningsmaterial’. Paper presented by Rosemarie Fiebranz, Benny Jacobsson & Jonas Lindström, ’Databasen Gender and Work: Erfarenheter från de första fem åren av ett historiskt infrastrukturprojekt’.

The European Social Science History Conference, 23-26 April 2014, Wien. Session ‘Das Haus/Households in Practice I-II’. Papers presentd by Karin Hassan Jansson, Dag Lindström and Göran Rydén. Maria Ågren discussant.

2013

Släktband, Sveriges Radio, 23 and 28 December 2013. Presentation of the GaW database by Maria Ågren.

Arbetets Museum, Norrköping, 8 November 2013. Talk by Maria Ågren, “Långt borta och nära. Arbete och vardagsliv före år 1800”.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, SLU, 30 Oktober 2013. Paper presented by Christopher Pihl, ’ Arbete och kunskap på 1500-talets kungsgårdar’.

Statens Historiska museum, Stockholm, 30 September 2013. Presentation by Rosemarie Fiebranz, ’Databasen GaW – att samla källor om arbete’.

International Federation for Research in Women’s History, 29 August-1 September 2013, Sheffield. Papers presented by av Rosemarie Fiebranz. ‘Women as labour hikers: Gender, labour migration and the dynamics of the transition to capitalism in rural Sweden, c. 1680–1800’.

Jyväskylä universitet, 22 augusti 2013. Lecture by Maria Ågren when she received her honorary doctorate, “Making up people in early modern society: State formation, gender and work identities in Sweden”.

Gender in the European Town: Medieval to Modern, University of Southern Denmark, Odense, 22-25 May 2013. Papers presented by Sofia Ling and Dag Lindström. Karin Hassan Jansson discussant.

Das Haus im Kontext in Europäischer Perspektive, 5-8 March 2013, Schloss Beuggen (Rheinfelden). Papers presented byKarin Hassan Jansson, ‘Households in practice: Agency and authority in early modern Sweden‘.

Arkivcentrum, Uppsala 13 March 2013. Talk by Linda Oja, ’Barnomsorg i tidigmodern tid’.

Urban Variation: Utopia, Planning and Practice, 19-22 February 2013, Gothenburg. Paper presented by Dag Lindström. ‘Work, households and strategies of survival: Gender division of labour in guild organized trades in Sweden, 1650-1800’.

Genushistoriska seminariet, Göteborgs universitet, 6 February 2013. Paper presented by Christopher Pihl, ’Genusarbetsdelningen i 1500-talets Sverige’.

2012

Sverige och allt det andra: Det svenska 1700-talet i global belysning. Conference organized by Sällskapet för 1700-talsstudier, 25-26 October 2012, Uppsala. Papers presented by Erik Lindberg & Sofia Ling and Dag Lindström.

Forskningsnoden Tidigmodern kulturhistoria, 18 October 2012, Uppsala. Presentation by Jonas Lindström, ’Gender and Work: A research project at the Department of History”.

Det X Nordiska Kvinnohistorikermötet, Bergen 9-12 August 2012, Paper presented by Karin Hassan Jansson, ‘The work and working conditions of maid servants in Early Modern Sweden’.

Gustav Vasa Seminar, Jyväskylä 7–8 June 2012. Paper presented by Karin Hassan Jansson, ‘Patriarchal power: Dangers and possibilities’.

Gender and Work in Early Modern Europe, Vitterhetsakademien, 10–11 May 2012, Stockholm. International conference organized by Maria Ågren. Papers presented by Dag Lindström and Christopher Pihl.

Read more from the conference

Uppsala universitets vänner, 4 May 2012. Presentation by Maria Ågren & Jonas Lindström, ’Arbete förr i tiden: Varför vet vi så lite och hur kan Uppsala universitet knäcka problemet’.

2011

För- och tidigmoderna källmaterial och deras digitalisering, Göteborgs universitet, 29-30 September 2011. Paper presented by Rosemarie Fiebranz, ’Databasen Gender and Work, Uppsala: att samla källor om arbete’.

Gender & Work, workshop 17-18 May 2011, Centre for Medieval and Early Modern Studies, Åbo universitet. Several project members participated and presented papers.

Svenska Historikermötet, 5-7 May 2011, Gothenburg. Papers presented by Benny Jacobsson, Jonas Lindström, Dag Lindström, Sofia Ling and Maria Ågren.

Riksarkivet, Stockholm, March 2011. Project presentation by Dag Lindström & Maria Ågren

Göteborgs stadsmuseum, 9 March 2011. Talk by Karin Hassan Jansson, ’Manliga grytsnokar och kvinnliga husbjörnar: kön i 1700-talets samhällsdebatt’.

2010

Research Communities and Research Infrastructures in the Humanities, workshop organized by European Science Foundation, Standing committee for the Humanities, Strasbourg 29-30 oktober 2010. Paper presented by Rosemarie Fiebranz , ‘GaW – building the Gender and Work database’.

SALT, 6 October 2010, Uppsala. Paper presented by Jonas Lindström & Joakim Nivre et.al., ’Språkteknologiska verktyg i historisk forskning’.

Women’s Work in Early Modern Europe, 23-24 September 2010, Jesus College, Cambridge. Papers presented by Rosemarie Fiebranz, Erik Lindberg and  Dag Lindström.

Read more from the conference

The European Social Science History Conference, 13-16 April 2010, Ghent. Jonas Lindström and Sofia Ling participated.

2009

Reconstructing the female activity rate in historical Europe, 30-31 October 2009, Barcelona. Paper presented by  Rosemarie Fiebranz & Jonas Lindström, ‘The Uppsala project on gender and work in the period 1550 to 1800: Combining a verb-oriented approach with a database-methodology’.  

Det globala mötet mellan materialitet och mentalitet, 4000 f. Kr-1600 e. Kr: globala konstanter och förändring i ett långsiktigt perspektiv, Stockholm, 26-27 September 2010. Paper presented by Rosemarie Fiebranz, ‘The Uppsala Gender and Work project’.

Publications

Student theses

Our results