Gender and Work

Ett forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet

Maria Ågren tilldelas pris från Kungliga vetenskapssamhället

Priset för framstående tvärvetenskapligt arbete från Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU) tilldelas år 2021 till Gender and Works projektledare Maria Ågren.

Motiveringen lyder:

"för hennes breda och metodologiskt innovativa forskning om den tidigmoderna människans arbete och försörjning som ökat förståelsen av hur det moderna samhället vuxit fram"

Läs mer om KVSU:s pristagare på deras webbsida

Läs Upsala Nya Tidnings intervju med Maria Ågren om Kungliga vetenskapssamhällets pris (endast för tidningens prenumeranter)

UNT:s artikel finns även att läsa i papperstidningen från 8 oktober 2021.

Databasen snart ännu bättre

Systemutvecklare vid Umeå universitet håller för närvarande på att skapa en ny version av databasen GaW. Läs mer

Maria Ågren tilldelas Rudbeckmedaljen

Fotografi av rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj år 2020 tilldelas bland andra GaW:s projektledare Maria Ågren med motiveringen att hon:

"under lång tid [har] bedrivit framstående forskning inom projektet Gender and Work. Hennes vetenskapliga verksamhet utmärks av metodologiskt nytänkande kring komplicerade frågor. Hon har byggt upp en omfattande forskningsinfrastruktur med områdesöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapsgrenar."

Läs mer om Rudbeckmedaljen och pristagarna på Uppsala universitets nyhetssida.

Kurt Ågrens pris till Niklas Pettersson

Bild på försättssidan till Niklas Petterssons uppsats

Niklas Pettersson, praktikant inom GaW, tilldelades 2020 års Kurt Ågren-pris för sin C-uppsats i historia, “Heder i släktskapets skugga: Mikro-lokal studie rörande en uppländsk bondesläkts hedersmentalitet under 1680-talet”. Uppsatsen i omarbetad version finns publicerad i Historisk studenttidskrift.


Läs Niklas Petterssons artikel i Studenthistorisk tidskrift.

Maria Ågren utsedd till rådsprofessor av Vetenskapsrådet

Foto på Maria Ågren

Maria Ågren, professor i historia, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelas forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid.

– Det är hedrande att ha fått detta förtroende, säger professor Maria Ågren om att ha blivit utsedd till rådsprofessor.

Läs mer om Maria Ågrens nya anslag på UU:s hemsida.

Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Publikationer

Micke Carlsson visar hur man lägger in data i GaW

Några av källunderlagen i GaW

  • Logga - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Logga - Vetenskapsrådet
  • Logga - Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Senast uppdaterad: 2022-01-24