Gender and Work

Ett forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen

Kurt Ågrens pris till Niklas Pettersson

Bild på försättssidan till Niklas Petterssons uppsats

Niklas Pettersson, praktikant inom GaW, tilldelades årets Kurt Ågren-pris för sin C-uppsats i historia, “Heder i släktskapets skugga: Mikro-lokal studie rörande en uppländsk bondesläkts hedersmentalitet under 1680-talet”. Uppsatsen i omarbetad version finns publicerad i Historisk studenttidskrift.


Läs Niklas Petterssons artikel i Studenthistorisk tidskrift.

Maria Ågren utsedd till rådsprofessor av Vetenskapsrådet

Foto på Maria Ågren

Maria Ågren, professor i historia, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelas forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid.

– Det är hedrande att ha fått detta förtroende, säger professor Maria Ågren om att ha blivit utsedd till rådsprofessor.

Läs mer om Maria Ågrens nya anslag på UU:s hemsida.

Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Publikationer

Micke Carlsson visar hur man lägger in data i GaW

Några av källunderlagen i GaW

  • Logga - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Logga - Vetenskapsrådet
  • Logga - Knut och Alice Wallenbergs stiftelse