Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet

År 1685 ställdes Anna Persdotter från den lilla byn Hälsta i Västmanland inför rätta, anklagad för att ha försökt ta livet av sin man. Under den rättsprocess som följde uppkom också beskyllningar om stöld, misshandel och otrohet. Vem hade lagt arsenik i husbondens ölstop? Varför? Vem var det egentligen som bestämde i hushållet? Och vem hade haft sex med vem? 

Horet i Hälsta skildrar ett mer än 300 år gammalt autentiskt rättsfall. Med stort kunnande levandegör författarna sina huvudpersoner och sätter in händelserna i ett historiskt sammanhang. Det blir en berättelse om människorna och livet i Hälsta men också om ett stormaktstida Sverige då ordningen i hushållet vilade på Guds bud, där sex och samlevnad inte var privatsaker och där äktenskaplig otrohet – hor – var belagt med dödsstraff.

Läs förlagets information

Nedan har vi samlat en del av de dokument som ligger till grund för berättelsen.

Var ligger Hälsta?

Källor till Horet i Hälsta

Dokumenten är renskrivna och stavningen är moderniserad.

Protokoll från Snevringe häradsrätt

Handlingar från domkapitlet i Västerås

Länkar till kyrkböcker i Digitala forskarsalen

Johan och Annas hushåll i Bergs församlings husförhörslängd 1684

Johan Johanssons begravningsnotis i Kolbäcks församlingsarkiv

Anna och hennes familj köper gravplats i Bergs kyrka

Annas föräldrar skänker en ljusstake till Bergs kyrka

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

En sida ur Snevringe häradsrätts protokoll, sommartinget 1685.

Intervju med Karin Hassan Jansson

Bo Eriksson samtalar med bokens författare