Söka data i GaW

Beroende på hur du vill använda GaW så finns det olika sätt att söka i materialet och olika sätt att presentera resultatet av sökingen. Du kan till exempel välja att fritextsöka i källtexterna eller att sammanställa vissa typer av uppgifter i form av en tabell.

Digitaliseringen av text och systematiseringen av uppgifter möjliggör en mängd olika vägar in i materialet. Du kan söka på personnamn, platser, årtal, källunderlag och så vidare. Det innebär också att du kan sammanställa data på en rad olika sätt.

Öva på att söka i GaW

Ladda ner en mer utförlig vägledning till databasen GaW

Oavsett hur du söker kan du alltid ladda ner resultatet till din dator för vidare bearbetning. Du kan dessutom alltid gå tillbaka till den ursprungliga källtexten.

GaW:s uttagsverktyg ger möjlighet till fem olika typer av sökningar:

Resultatet av sökningen kan presenteras som en lista eller som en tabell.