Statistik om GaW

Word cloud baserat på GaW:s innehåll
 

All statistik nedan beskriver det öppna materialet i GaW

 • Antal källunderlag: 42
 • Antal fall: 3 619
 • Antal ord källtext: 545 920
 • Antal tecken källtext: 3 277 499
 • Antal aktiviteter: 21 878
 • Antal unika verbfraser: 7 284

(Uppdaterad juni 2018)

De vanligaste verbfraserna i GaW

(Antal förekomster av frasen inom parantes.)

 • lönearbeta vid Gripsholm (2 660)
 • lönearbeta vid Julita (242)
 • sälja gård (207)
 • sälja jord (191)
 • köpa jord (152)
 • tröska (133)
 • köpa gård (126)
 • låna pengar (103)
 • lönearbeta vid Umeå gård (97)
 • spinna (87)
 • låna ut pengar (85)
 • företräda ngn i rätten (85)

(Uppdaterad juni 2018)

his wife notable nis..,.Elias Martin

De största källunderlagen

Försättsbland ur Cajsa Wargs Hjälpreda..., Pehr Gehgrinius

Räknat i antal aktiviteter

 • Gripsholm (Södermanland), gårdsräkenskaper 1572-1610  (2 660 st)
 • Hammerdal (Jämtland), häradstingets protokoll 1646-1687 (1 393 st)
 • Östra härad (Småland), häradsrättens protokoll 1661-1664, 1721 (1 267 st)

Räknat i antal ord källtext

 • Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1671-1699 (62 271 ord)
 • Samling av våldtäktsfall, 1600-1800 (50 042 ord)
 • Hammerdal (Jämtland), häradstingets protokoll 1646-1687 (47 252 ord)

(Uppdaterad juni 2018)

Materialets kronologiska spridning

(Uppdaterad juni 2018)

Fördelning över året

(Aktiviteter som utförts under angiven månad, fördelade på kön)

N =1891

N = 5864

Materialets geografiska spridning

Landskap Landsbygd Stad Båda/Okänt Totalt
Aktiviteter per landskap, landsbygd och stad
Skåne 20 32 2 54
Blekinge 2 0 0 2
Halland 0 0 0 0
Småland 1 189 14 1 1 204
Öland 0 0 0 0
Gotland 0 0 0 0
Bohuslän 81 3 0 84
Västergötland 751 26 2 779
Östergötland 114 582 56 752
Dalsland 3 0 0 3
Värmland 8 11 0 19
Närke 6 664 1 671
Södermanland 3 781 24 2 3 807
Västmanland 1 311 27 6 1 344
Uppland* 790 3 503 16 4 309
Dalarna 756 15 1 772
Gästrikland 1 7 0 8
Hälsingland 921 10 0 931
Härjedalen 1 0 0 1
Jämtland 1 264 0 1 1 265
Medelpad 0 0 0 0
Ångermanland 2 1 0 3
Västerbotten 111 0 0 111
Norrbotten 88 0 0 88
Lappland 11 0 0 11
Finland 32 263 23 318
Annat 22 86 60 168
Flera 197 51 136 384
Okänt 1 562 125 478 2 165
Summa 13 024 5 444 785 19 253

* Inklusive Stockholm

(Uppdaterad 2015)

GaW innehåller
 • Uppgifter om aktiviteter utförda i 286 olika svenska socknar
 • 3 947 aktiviter från Stockholm

(Uppdaterat juni 2018)