Lista på källunderlag i GaW 2014

Följande källunderlag finns i GaW: