Gender and Work

Gender and Work

Ett forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen

Aktuellt

NY BOK!

Klicka här för att osa (senast 11 september, 11.00).

Nya källunderlag tillgängliggjorda i GaW

Läs Anna Greta Veilands levnadsberättelse och studera hennes räkenskaper från mitten av 1700-talet.

Studera en unik mantalslängd från Stockholm 1740.

Ny bok av Maria Ågren

The state as master: Gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780 (Manchester University Press, 2017)

Läs mer om boken

Sofia Ling i Forskarpodden

De rodde dåtidens vattentaxi, drev affärer och var grovarbetare – 1700-talets stockholmskvinna gjorde i stort samma jobb som männen och var lika viktig för hushållsekonomin. Det visar historikern Sofia Lings forskning, som också pekar på att myndigheter på 1700-talet kunde värdera en persons civilstånd högre än dennes kön.

Lyssna på Sofia Ling

Fortsatt finansiering för Gender and Work

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har beviljat Maria Ågren förlängning av sitt Wallenberg scholar anslag med ytterligare 5 år och 15 miljoner kronor.

Läs om vår fortsatta forskning

NyA publikationer

Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Bokomslag Konsten att försörja sigStockholm 1650–1750 (Stockholmia, 2016)

Jonas Lindström & Jan Mispelaere, “Interdependent living: Labouring families and the Swedish mining industry in the late seventeenth century”, The History of the Family 22:1 (2017)

Maria Ågren (ed.), Making a living, making a difference: Gender and work in early modern European society (Oxford University Press)

Jonas Lindström, "Vad gjorde de obesuttna? En verbnriktad studie av några västmanländska 1600-talskällor med stöd av databasen GaW"

Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Rosemarie Fiebranz, Benny Jacobssson & Maria Ågren, "Mistress or maid: The structure of women’s work in Sweden, 1550–1800", Continuity and Change 32:2 (2017)

Maria Ågren, "Providing Security For Others: Swedish women in early modern credit networks", i Elise Dermineur (red.), Women and Credit in Pre-Industrial Europe (Brepols, 2017)

Maria Ågren, The State as Master: Gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780 (Manchester University Press, 2017)

Jonas Lindström & Karin Hassan Jansson, Pigan i fadersväldet: Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter, Historisk tidskrift 137:3 (2017)

Se våra övriga publikationer

  • Logga - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Logga - Vetenskapsrådet
  • Logga - Knut och Alice Wallenbergs stiftelse