Gender and Work

Gender and Work

Ett forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen

Aktuellt

Sofia Ling i Foskarpodden

De rodde dåtidens vattentaxi, drev affärer och var grovarbetare – 1700-talets stockholmskvinna gjorde i stort samma jobb som männen och var lika viktig för hushållsekonomin. Det visar historikern Sofia Lings forskning, som också pekar på att myndigheter på 1700-talet kunde värdera en persons civilstånd högre än dennes kön.

Lyssna på Sofia Ling

Fortsatt finansiering för Gender and Work

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har beviljat Maria Ågren förlängning av sitt Wallenberg scholar anslag med ytterligare 5 år och 15 miljoner kronor.

NyA publikationer

Bokomslag Konsten att försörja sigSofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750.

Maria Ågren, "Hur försörjde sig kvinnor och män?", i Släktforskarnas årsbok 2016. (Läs texten här)

Rosemarie Fiebranz, "Adelskvinnan och hälsingebonden. Två 1700-talsdagböcker bearbetade med hjälp av en historisk forskningsdatabas", i Personhistorisk Tidskrift 2016.

Se våra övriga publikationer

  • Logga - Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  • Logga - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Logga - Vetenskapsrådet