Gender and Work

Gender and Work

Ett forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen

Aktuellt

Gender and Work på Svenska historikermötet

Kön och arbete i förändring (rundabordssamtal)

Tid och plats: Torsdag 11/5, 15:45-17:00, L212
Deltagare: Lars Edgren, professor, Lunds universitet; Ulrika Holgersson, docent, Lunds
universitet; Kirsti Niskanen, professor, Stockholms universitet
Sessionsledare: Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet; Jonas Lindström, Uppsala
universitet

Sammanfattning: Våren 2017 publiceras boken ”Making a Living, Making a Difference:
Gender and Work in Early Modern European Society” (red. Maria Ågren, OUP) från
första fasen av projektet ”Gender & Work”, verksamt vid Uppsala universitet mellan 2010
och 2015. Med utgångspunkt i en databas med nästan tjugo tusen specifika uppgifter om
vad män och kvinnor gjorde för att försörja sig mellan det sena 1500-talet och sekelskiftet
1800 skriver ett femtontal historiker om vad som karaktäriserade det tidigmoderna
svenska arbetslivet. På den här sessionen utgör projektets resultat startpunkten för en
diskussion om förändring och kontinuitet i arbetslivet mellan tidigmodern och modern
tid. Några historiker som studerat kön och arbete i 1800- och 1900-talets Sverige inleder
diskussionen med sina reflektioner från läsningen av ”Making a living”.

Läs mer om Making a Living, Making a Difference

Sofia Ling i Foskarpodden

De rodde dåtidens vattentaxi, drev affärer och var grovarbetare – 1700-talets stockholmskvinna gjorde i stort samma jobb som männen och var lika viktig för hushållsekonomin. Det visar historikern Sofia Lings forskning, som också pekar på att myndigheter på 1700-talet kunde värdera en persons civilstånd högre än dennes kön.

Lyssna på Sofia Ling

Fortsatt finansiering för Gender and Work

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har beviljat Maria Ågren förlängning av sitt Wallenberg scholar anslag med ytterligare 5 år och 15 miljoner kronor.

Läs om vår fortsatta forskning

NyA publikationer

Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Bokomslag Konsten att försörja sigStockholm 1650–1750 (Stockholmia, 2016)

Jonas Lindström & Jan Mispelaere, “Interdependent living: Labouring families and the Swedish mining industry in the late seventeenth century”, The History of the Family 22:1 (2017)

Maria Ågren (ed.), Making a living, making a difference: Gender and work in early modern European society (Oxford University Press)

Jonas Lindström, "Vad gjorde de obesuttna? En verbnriktad studie av några västmanländska 1600-talskällor med stöd av databasen GaW"

Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Rosemarie Fiebranz, Benny Jacobssson & Maria Ågren, "Mistress or maid: The structure of women’s work in Sweden, 1550–1800" Continuity and Change 32:2 (2017)

Maria Ågren, "Providing Security For Others: Swedish women in early modern credit networks", i Elise Dermineur (red.), Women and Credit in Pre-Industrial Europe (Brepols, 2017)

Maria Ågren, The State as Master: Gender and work in an urban environment, 1650-1780 (Manchester University Press, 2017)

Se våra övriga publikationer

  • Logga - Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  • Logga - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Logga - Vetenskapsrådet