Gender and Work

Dagböcker i GaW

Det finns för närvarande två dagböcker i GaW. Båda är från 1700-talet. Den ena är skriven av en adelskvinna, den andra av en manlig bonde. Båda beskriver deras vardag och deras konkreta tidsanvändning, inklusive vad de gjorde för sin försörjning.

Dagböckerna i GaW är

Antalet registrerade aktiviteter från dagböcker fördelar sig över tid som diagrammet nedan visar.

För närvarande pågår arbetet med att registrera uppgifter från Anna Greta Veilands levnadsberättelse.

Se även