Lista på källunderlag i GaW

Följande källunderlag finns i GaW: